lunes, 21 de septiembre de 2015

Reflexión sobre o meu PLE, por Clara García

O meu entorno persoal de aprendizaxe (PLE)


¿Qué é un PLE?

Un PLE (Personal Learning Enviroment), é un ecosistema onde conflúen as ferramentas e servizos da Web 2.0, coa súa utilización no aprendizaxe persoal.


A constante evolución tecnolóxica e a aparición de novas ferramentas e servizos, ofrécennos un gran abano de posibilidades de comunicación e aprendizaxe (un PLE é un ecosistema dinámico, está en constante evolución), e a través dos PLE, collemos o control do noso aprendizaxe e coñecemento, facendo unha xestión personalizada.


Características dun PLE


Jordi Adell, dice que un PLE tén 3 características e 3 partes principales:

Características: cada alumno fíxase os seus obxetivos de aprendizaxe; non hai evaluacións, nin títulos; non hai unha estructura formal; e, as posibilidades que nos brinda internet para dispor dun conxunto de ferramentas e recursos gratuitos para compartir e aprender a través delas.

Partes:  as  ferramentas que un elixe para o seu aprendizaxe (para buscar e acceder a información; para crear, editar e publicar información; e, para relacionarse con outras persoas) , os recursos ou fontes de información, e o Personal Learning Network - PLN (Red Personal de Aprendizaxe), que cada un se vai construindo


O meu PLE


Persoalmente, ata o boom das novas teconoloxías, o meu aprendizaxe, desenvolveuse a través dos métodos tradicionais de ensino. Limitándose con posterioridade, e en parte, grazas o meu traballo, o correo electrónico, messenger, uso de programas informáticos con conexión on line e a búsqueda activa en internet. 

O meu entorno de aprendizaxe personalizado actual, quedaría máis ou menos, según se reflicte na seguinte imaxe: 


Que podo resumir como presenza en redes sociais, lectura de prensa dixital, búsqueda activa de información en internet, e uso de mensaxería instantánea en dispositivos móviles (básicamente comunicación e aprendizaxe), alén dos entornos/métodos tradicionais de aprendizaxe (bibliotecas, libros, revistas, etc., etc., porque un PLE non solo debe basearse nas ferramentas 2.0, senon tamén nas relacións interpersoais entre individuos). Aprendizaxe que, segundo se vai desenrolando o curso de Posgrao de Especialización en Orientación Laboral, vai experimentando unha evolución progresiva na utilización de entornos tecnolóxicos, coa miña iniciación en about.me, google +, blogger, storify, etc., etc.; chegando, agora mesmo, a considerar que, é imprescindible, tanto a nivel persoal como profesional, e que, o acceso as ferramentas tecnolóxicas, nos abre un mundo de infinitas posibilidades/oportunidades de aprendizaxe, de relacións interpersoais, etc., etc., eso sí, facendo un uso axeitado das mesmas.

A Infoxicación


Os constantes cambios tecnolóxicos, e en ferramentas e servizos, produce un exceso de información e servizos, que nos dificulta facer un uso racional das mesmas (información e servizos), dando lugar a infoxicación, xurdindo ferramentas de corrección: "lectores RSS ou agregadores" (Readly Simple Syndication: Sindicación Realmente Simple, en castelán; e que funcionan como verificadores da existencia de novo contido nos sitios onde un esté suscrito), que nos permiten centralizar nun so espazo, os artigos e publicacións que as páxinas, blogues, servizos oficiais, etc., etc., do noso interese publican. Unha ferramente RSS, é o feedly, que nos vai permitir organizar dunha forma limpa e visual as nosas habituais fontes de información.

Poderás encontrar máis información sobre os PLE, no seguinte video.

.

No hay comentarios:

Publicar un comentario